کارخانه تولید قارچ دکمه ای بسته بندی

آیا کارخانه تولید قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای برای عرضه محصول خودش قارچ دکمه ای را  بسته بندی می کند؟ فواید بسته بندی کردن قارچ دکمه ای در چیست؟

کارخانه تولید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی بعد از چیدن همه قارچها و درجه بندی نوبت به بسته بندی آن میرسد برای بسته بندی قارچ دکمه ای شما باید مجوز آن را داشته باشید و یا از شرکت های دیگری که مجوز دارن لیبل آنها را خریداری کنید و با نام آن شرکت وبه صورت توافقی محصولات خود را عرضه کنید.

میتوانید قارچ را به صورت فله ای نیز عرضه نمایید ولی اینکه یکی از مزایای بسته بندی این است که قارچ دکمه ای دیرتر خراب میشود و اگر به فکر سود بیشتر هستید پیشنهاد میشود محصولات خود را بسته بندی کنید.

قارچ دکمه ای را میتوانید در ظروف مخصوص بسته بندی قارچ در بسته های۲۰۰ و ۴۰۰ و ۷۰۰ گرمی و یک کیلویی بسته بندی کنید. قارچ فله ای هم در کیسه های ۵کیلوگرمی به فروش میرسد.