کارخانه تولید قارچ دکمه ای بسته بندی

کارخانه قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای روزانه موقع چیدن قارچ از بستر خاک قارچ ها را ریز و درشت، سفید و لکه دار را از هم  جدا می کنند و همان جا مستقیم داخل بسته بندی های خاص قارچ دکمه ای قرار می دهند.

بسته بندی ها به صورت ظرفهای یکبار مصرف 200،400،1000 گرمی می باشد یا به صورت 5 کیلویی با برند خود بسته بندی می کنند و داخل سرد خانه قرار می دهند که شوک زده شونند تا وقتی به بازار عرضه می شود.

سریع در برابر هوای مستقیم خراب نشوند. کارخانه تولید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی تولیدات بسته بندی خود را به کشورهای دیگر صادر می کند و حتی برای داخل کشور به شهرهای دیگرارسال می کند.