چگونه می توان قارچ دکمه ای پرورش دهیم؟

تمام انواع قارچ از جمله قارچ دکمه ای دو مرحله رشد دارندف مرحله رویشی یا اشپان ران و مرحله زایشی یا بارگیری.
در مورد قارچ دکمه ای رعایت این دو مرحله ضروری است:
مرحله اسپان ران شامل:
1. طول دوره 20 روز طول میکشد
2. دما باید 25 درجه تنظسم شود
3. رطوبت حدود 75 درصد باشد
4. محیط کاملا تاریک
5. تعویض هوا 1 تا 2 بار در روز
و مرحله زایشی شامل:
1. طول دوره 40 روز
2. دما 18 درجه
3. رطوبت 98 درصد
4. نور، کاملا تاریک
5. تعویض هوا 3 تا 4 بار در ساعت
قارچ دکمه ای و قارچ صدفی از نوع درجه یک قارچ میباشد که کلاهک آن کاملا بسته است.

روش تهیه کمپوست قارچ برای نوع دکمه ای عباری است از:
1. گلشن گندم 6000 کیلو برای محیط اصلی
2. کود مرغی 3500 کیلو برای مکمل
3. مواد غذای کنستانتره 100 کیلو (ملاس)
4. اوره 100 کیلو
5. گچ هیدراته 400 کیلو
برای شروع ابتدا گلشن گندم باید کلمل در آب خیس کنیم. برای این کار بهتر است بسته های گلشن را از هم باز کرده و روی یک بستر زه دار میریزیم و با شلنگ روی آن اب می پاشیم. تا کامل خیس شود چون گلشن ها به سختی آب جذب میکنند دوباره آب خارج شده از آن را بر روی آن بپاشید.

همه مواد بالا به جز گچ را باهم مخلوط میکنیم روی یک بستر به اصطلاح قالب می زنیم. در زمستان به ارتفاع 1.5 در 1.5 و در بقیه فصول 1.2 در 1.2 باشد. سپس به ترتیب زیر مراحل مخلوط را پیش می بریم:
1. روز اول مخلوط مواد با گلشن و انباشت کردن
2. روز چهارم اولین برگرداندن
3. روز هشتم دومین برگرداندن
4. روز دوازدهم وشانزدهم سوم و چهارمین برگرداندن
روز بیستم گچ را اضافه میکنیم. در این مرحله کمپوست اماده شده را با تمام شرایط وارد محیط کشت می کنیم البته ابتدا دما را به مدت 8 ساعت به 60 درجه می رسانیم. بعد از 7 روز برای بذر زنی آماده میکنیم. دقت داشته باشید رطوبت کمپوست باید کاملا به ادازه باشد نه زیاد تر ونه زیاد خشک در حد نمناک باشد.
برای تهیه بذر حدود 10 کیلو گندم دیم را به مدت 15 دقیقه در 15 لیتر آب می جوشانیم و سپس در توری پهن کرده تا آب اضافی آن خارج شود و در ادامه 120 گرم گچ هیدراته یا سولفات کلسیم و 30 گرم آهک یا کربنات کلسیم بر روی گندم ها ریخته و کاملا هم می زنیم و بع در کیسه های یک کیلوی به مدت 2 ساعت در دمای 121 درجه قرار داده و بعد از 14 روز وقتی گندم ها سفید شدند به کمپوست انتقال می دهیم. محیط طبق شرایط گفته شده در بالا باشد. البته بذر قارچ دکمه ای را میتوان به صورت همان سویه خالص خریداری کرد.