پیدا شدن میلیونها قارچ در زیرزمین خانه!

در  این مقاله قصد داریم تا به بررسی خبر پیدا شدن تعداد زیادی قارچ  که در زیرزمین خانه فردی رشد کرده اند بپردازیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

قارچ شناسان(متخصصان قارچ پهن طبیعی) در طبقه بندی انواع بی شمار قارچ و هم چنین تشخیص اینکه کدام یک برای مصرف انسان بی خطر هستند و کدام بی خطر یشرفتهای زیادی کرده اند.

ویژگی قارچ دکمه ای، از بین قارچ های ممتاز دست چین می‌شوند. در قارچ های سوپر و قارچ صادراتی البته در بعضی از موارد بسته به سفارش مرجع، سایر درجات کیفی قارچ هم ممکن است صادر شود. البته اگر بخواهند، پیش آمده که با کیفیت کمتر نیز صادر شده است.