پخش قارچ دکمه ای ناب ارومیه

پخش برتر قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای ناب شهر ارومیه در استان های غربی ایران به دلیل ارائه قیمت مناسب می باشد. این ارسال به صورت هفتگی و عمده صورت می گیرد.

تولید بسیار بالای انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ناب در شهر ارومیه به خوبی توانسته است تا حد زیادی نیاز منطقه غرب کشور ایران را بر طرف نماید.

در حقیقت پخش برتر و بسیار ویژه این محصول مرغوب در استان های پر جمعیت غربی ایران به دلیل ارائه قیمت تمام شده مناسب می باشد. آمار های نشان می دهد که این ارسال موفق به صورت هفتگی و بسیار عمده در این منطقه صورت می گیرد.