پخش قارچ دکمه ای ممتاز کرج در ساری

پخش قابل توجه قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای ممتاز شهر کرج در شهر های استان مازندارن همواره صورت می گیرد. شهر ساری به تنهایی سهم بالایی در خرید این محصول مرغوب دارد.

به دلیل مدیریت تولید کشاورزان شهر کرج انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ممتاز همواره در این شهر به بازار های داخلی و خاجی عرضه و پخش می شود.

همواره پخش بسیار قابل توجه این محصول مرغوب در شهر های مختلف استان مازندارن به صورت عمده صورت می گیرد. شهر پر جمعیت ساری به تنهایی سهم بسیار بالایی در خرید انواع قارچ دکمه ای تازه کرج دارد.