پخش قارچ دکمه ای ممتاز قزوین

پخش خاص و عمده قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ممتاز شهر قزوین در شهر های مختلف ایران رواج خوبی دارد. تولید بسیار بالای این محصول اصل سبب شهرت آن شده است.

در شهر قزوین آمار انواع قارچ دکمه ای ممتاز نسبت به سایر شهر های تولید کننده بسیار قابل توجه و منحصر به فرد می باشد. همچنین پخش خاص و بسیار عمده این محصول اصل و درجه یک در شهر های مختلف کشور ایران رواج عالی و خوبی دارد.

در حقیقت تولید بسیار بالا و عمده قارچ دکمه ای اصل قزوین سبب شهرت ویژه ان در بین مردم ایران شده است.