پخش قارچ دکمه ای مرغوب یزد

پخش تازه انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب شهر یزد در استان کرمان هر ساله انجام می شود. تردی و طعم این محصول مردم پسند دلیل فروش بالای آن می باشد.

کیفیت انواع قارچ دکمه ای مرغوب شهر یزد به دلیل استفاده به موقع از مواد غذایی مورد نیاز به خصوص در زمان رشد قارچ می باشد. هر ساله پخش تازه این محصول مردم پسند در استان های مجاور به خصوص استان کرمان به صورت عمده انجام می شود.

در حقیقت تردی و طعم بسیار منحصر به فرد قارچ دکمه ای اصل یزد دلیل عمده فروش بسیار بالای آن در این استان می باشد.