پخش قارچ دکمه ای مرغوب همدان در اردبیل

پخش انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب همدان در شهر های شمال غرب ایران رواج زیادی دارد. اردبیل بخش قابل توجه ای از این محصول با کیفیت را خریداری می نماید.

کیفیت بسیار بالای انواع قارچ خوراکی تولید شده در شهر همدان به خصوص قارچ دکمه ای مرغوب این شهر توجه بسیاری از مصرف کنندگان را به خود جلب نموده است.

شهر پر جمعیت اردبیل به تنهایی بخش قابل توجه ای از این محصول با کیفیت را در سطح عمده خریداری می نماید. هر ساله پخش ویژه و گسترده قارچ دکمه ای صادراتی همدان در شهر های واقع در شمال غرب ایران رواج زیادی دارد.