پخش قارچ دکمه ای مرغوب مشهد

بر اساس آمار های رسمی قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب تولید شده در مشهد از نظر سلامت در رتبه های برتر ایران قرار دارد. این کیفیت به دلیل مدیریت صحیح کشاورزان توانای این شهر می باشد.

برای بسیاری از مصرف کنندگان قارچ دکمه ای مرغوب سلامت این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. قارچ دکمه ای ممتاز مشهد بر اساس آمار های رسمی سازمان جهاد کشاورزی از این نظر در رتبه های برتر کشور ایران قرار دارد.

دلیل این مورد خاص در مدیریت صحیح مبارزه با آفات و بیماری ها توسط کشاورزان و تولید کنندگان قارچ دکمه ای ممتاز در مشهد می باشد.