پخش قارچ دکمه ای مرغوب سمنان در یزد

پخش قابل توجه قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب سمنان در شهر یزد اخیرا رونق یافته است. دلیل محبوبیت این محصول با کیفیت در بسته بندی های لیبل دار می باشد.

شهر سمنان توانسته است در سال های اخیر در زمینه تولید انواع قارچ مرغوب علاوه بر خود کفایی اقدام به فروش خارج استان نیز نماید.

اخیرا پخش و فروش این محصول با کیفیت در شهر یزد رونق اقتصادی خوبی یافته است. بسته بندی های لیبل دار به همراه شناسنامه تولید دلیل اصلی محبوبیت قارچ صدفی ممتاز سمان در این شهر می باشد.