پخش قارچ دکمه ای اصل ایران در منطقه

پخش قابل توجه انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای اصل ایران در کشور های مختلف منطقه خاور میانه در حال انجام است. این محصول با کیفیت هر ساله به دلیل قیمت تمام شده مناسب بازار بسیار خوبی در این کشور ها دارد.

انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی اصل تولیدی در شهر های مختلف ایران به دلیل استفاده از بهترین بستر های کشت دارای اندازه و سایز منحصر به فردی می باشد.

هر ساله به صورت بسیار عمده و قابل توجه ای این محصول با کیفیت در کشور های مختلف منطقه خاور میانه پخش می شود. به دلیل قیمت تمام شده بسیار مناسب قارچ دکمه ای مرغوب ایران این محصول در این کشور ها بازار هدف بسیار خوبی بدست آورده است.