پخش عمده قارچ دکمه ای سنتی

پخش عمده محصولات مختلف وجود دارد از جمله پخش عمده قارچ دکمه ای و قارچ صدفی سنتی نیز موجود است. قارچ ها در 14 هزار نوع می باشند که از بین آن ها فقط 3 هزار نوع آن ها قابل خوردن می باشند.

قارچ علاوه بر مصارف خوراکی خاصیت دارویی نیز دارند. قارچ ها برای سیستم ایمنی بدن مفیدن و مس موجود در آن به گلبول سازی بدن کمک می کند.

پخش عمده قارچ دکمه ای سنتی نیز وجود دارد و در حال فعالیت است. قارچ در بهبود عملکرد عصب و عضله نیز موثر است، پتاسیم موجود در قارچ کمک می کند تا ریتم طبیعی قلب حفظ شود.