قیمت قارچ دکمه ای قهوه ای

قیمت قارچ دکمه ای قهوه ای :باشگاه خبرنگاران نوشتنرخانواع قارچ اعلام شد.براساس این گزارش قارچ دکمه ای قهوه ای کیلویی 4000 تومان به فروش می رسد.

نام محصول

قیمت مصوب هر کیلو (ریال)

درجه یک

درجه دو

قارچ دکمه ای فله

40000

34000

قارچ دکمه ای فله

30000

26000

قارج دکمه ای قهوه ای

40000

34000

قارچ بسته بندی 200 گرمی

11000

*

قارچ بسته بندی 400 گرمی

20700

*

قارچ بسته بندی 1000 گرمی

41000

*

قارچ بسته بندی 350 گرمی (صدفی)

14500

*

قارچ بسته بندی 500 گرمی (صدفی)

19800

*

قارچ بسته بندی 250 گرمی (اسلایس شده)

13500

*

قارچ بسته بندی 500 گرمی (اسلایس شده)

26000

*

قارچ بسته بندی 1000 گرمی
(اسلایس شده)

39000

*