قیمت قارچ دکمه ای سفید

قیمت قارچ دکمه ای سفید لازم به ذکر است که قارچ دکمه ای سفید بیشتر بار فلش یک تولید می باشد و در بازار ایران و دنیا بالاترین قیمت را دارا می باشد و از کیفیت بالایی برخوردار است به همین دلیل قارچ دکمه ای سفید نقش به سزایی در فروش دارد.

قیمت قارچ دکمه ای سفید و قارچ صدفی روزانه در بورس تهران تعیین می شود و تمام تولیدکنندگان براساس آن فروش خود را انجام میدهند و حتی برای بسته بندی و صادرات به کشورهای دیگر از قارچ دکمه ای سفید استفاده می کنند.