قیمت قارچ دکمه ای بسته بندی

ساده ترین روش برای محافظت از قارچ دکمه ای بسته بندی آن است. معمولاً بسته بندی از قارچ دکمه ای در مقابل نفوذ عوامل خارجی و همچنین فرار خواص داخلی آن محافظت می نماید واز سیاه شدن و خراب شدن قارچ جلوگیری می کند.

وجود هوا درون بسته می تواند باعث فساد ماده داخل آن شود. به این لحاظ تخلیه هوا و یا تزریق گازهای بی اثر درون بسته قارچ دکمه ای و قارچ صدفی راه حل مناسبی برای مقابله با رشد باکتری ها بدون از دست رفتن خواص، تازگی و شادابی محصول است.

قارچ دکمه ای در بسته های 200،400،1000 گرمی تولید می شود. برای عرضه به فروشگاه ها و مغازه ها و صادرات به مقادیر بالا صورت می گیرد.