قیمت روز قارچ دکمه ای در بورس کرج

با بازگشایی بورس قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای در کرج، علاوه بر مشکلات خرید و فروش اینمحصول، می توان قیمت روز آن را هم به صورت آنلاین به دست آورد.

برای هماهنگی و منسجم کردن موضوع عرضه و تقاضا در زمینه قارچ دکمه ای و قارچ صدفی در شهر کرج، انجمنی با عنوان بورس قارچ در کرج تاسیس شده است.

وظیفه اصلی بورس قارچ دکمه ای تامین و پخش به موقع قارچ در سطح کرج می باشد. این مرکز علاوه بر قیمت گذاری روزانه، تلاش دارد ریتم تولید را حفظ کند.

اگر این کار به خوبی انجام شود همیشه قارچ دکمه ای در بازار وجود دارد و قیمت آن دچار تغییرات نخواهد شد. مسئولیت دیگر بورس کرج سرکشی به واحدهای صنفی است و این کار می تواند چندین بار در طول روز اتفاق بیفتد.
اگر رسالت بورس قارچ دکمه ای در کرج به درستی صورت بگیرد، تمامی معضلات این محصول اعم از قیمت روز آن، تامین بار در زمان بی باری و … برای همیشه از بین خواهد رفت.