قیمت خرید قارچ دکمه ای سنتی

آیا قیمت خرید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی سنتی به صورت روزانه قابل تغییر است؟ آیا قیمت خرید قارچ دکمه ای سنتی براساس کیفیت قارچ متغییر است؟شرکت به صورت سنتی به تولیدقارچ دکمه ای مشغول است.

قارچ دکمه ای در سالن های مخصوص در قفسه هایی که حاوی کمپوست هستند کشت می شوند. قیمت خرید قارچ سنتی روزانه براساس قیمت بورس همان شهر قابل تغییر است.

قیمت خرید قارچ دکمه ای براساس نوع کیفیت قارچ دکمه ای از لحاظ (پشت باز یا بسته )بودن آن تعیین می شود. درخرید قارچ دکمه ای سنتی از لحاظ نوع کیفیت سفت و سفید بودن و حتی ذره ای لک اگر داشته باشد قیمت فرق می کند.

برای امکان خرید قارچ دکمه ای سنتی شما عزیزان می توانید از طریق بورس یا درب کارخانه های تولیدی اقدام کنید و یا حتی از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.