قیمت خرید قارچ دکمه ای درجه 2

آیا می دانید قیمت خرید قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای درجه دو چقدر است؟ آیا قارچ دکمه ای درجه دو از لحاظ کیفیتی با درجه یک فرقی می کند؟

بعد از چیدن قارچ دکمه ای و قارچ صدفی تولید کنندگان قارچ ها را براساس ریز و درشت، پشت باز،پشت بسته بودن جداسازی می کنن و درجه یک لوکس بسته بندی و سلفون کشی می کنند برای صادرات ومابقی را در سبد های پنج کیلویی یا نایلون به همراه قارچ های درجه دو ، سه به بازار عرضه می کنند.

قارچ درجه دو از لحاظ ظاهری فقط کمی خاکی و شاید لکه های قهوه ای کمی داشته باشد به خاطر همین با قیمت مناسبتر به بازار فروش میفرستند و بیشتر قارچ درجه دو را برای خشک کردن ، کنسرو، پودر قارچ استفاده می کنند.