عرضه قارچ دکمه ای ممتاز قزوین

عرضه خاص و ویژه انواع قارچ و بخصوص قارچ  دکمه ای ممتاز قزوین در مناطق مختلف آسیا همواره صورت می گیرد. دلیل استقبال از این محصول اصل در طعم و مزه آن می باشد.

تولید کنندگان برتر انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ممتاز در شهر قزوین به دلیل مدیریت علمی همواره توانسته اند مرغوب ترین این محصول را به بازار جهانی عرضه نمایند.

همواره به همین دلیل عرضه خاص و بسیار ویژه این محصول اصل در مناطق مختلف قاره آسیا به صورت عمده صورت می گیرد. به اعتقاد محققان دلیل اصلی استقبال از قارچ دکمه ای اصل قزوین در طعم و مزه بسیار منحصر به فرد آن می باشد.