عرضه قارچ دکمه ای مشهد در تهران

هر ساله حجم بسیار بالایی از انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای تولید شده در شهر مشهد در شهر های بزرگ ایران به فروش می رسد. یکی از بازار های هدف اصلی برای عرضه این محصول تهران می باشد.

عرضه و پخش گسترده انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب و ممتاز در داخل ایران رونق بسیار زیادی به دنبال داشته است. قارچ دکمه ای تولید شده در شهر مشهد هر ساله در سطح و حجم بسیار بالایی در شهر های مختلف ایران به فروش می رسد.

یکی از خریداران اصلی این محصول شهر تهران است که همیشه به عنوان یکی از بازار های هدف مهم برای فروش و عرضه این محصول به شمار می آید.