عرضه قارچ دکمه ای در استان چهارمحال و بختیاری

عرضه قارچ دکمه ای و قارچ صدفی در استان چهارمحال و بختیاری: قارچ یکی از محصولات کشاورزی با تولید بسیار بالا و زمان تولید کم، نزدیک به دو ماه بوده، که توانسته است امروزه نظر افراد زیادی را نسبت به تولید خود جلب کند.

به گونه ای که در استان چهارمحال و بختیاری حدود 30 واحد صنعتی بزرگ در حال تولید قارچ می باشد، و چیزی نزدیک به 150 هزار واحد خانگی هم به صورت خودکار، خود اقدام به تولید قارچ دکمه ای خوراکی می نمایند.

ظرفیت این استان برای تولید قارچ خوراکی بسیار بالا بوده، و چیزی نزدیک به 5 هزار تن سالانه قارچ در این استان تولید می شود، این قارج ها دارای کیفیت بسیار بالایی بوده اند، که این خود باعث شده قارچ های این استان بازارپسندی بالایی داشته باشد.