عرضه عمده قارچ دکمه ای ممتاز کرج در تهران

عرضه عمده و گسترده انواع قارچ دکمه ای ممتاز و اصل تولید شده در شهر کرج در کلان شهر های ایران انجام می شود. تهران یکی از بازار های هدف بسیار خوبی برای تولید کنندگان این محصول به شمار می آید.
هر ساله انواع قارچ دکمه ای ممتاز و اصل تولید شده در شهر کرج به صورت بسیار عمده و گسترده ای در کلان شهر های پر جمعیت ایران به صورت عمده و گسترده عرضه می شود. شهر تهران با سرانه مصرف بسیار بالای این محصول یکی از اصلی ترین بازار های هدف برای تولید کنندگان این محصول به شمار می آید. کیفیت قارچ دکمه ای مرغوب کرج دلیل اصلی محبوبیت آن به شمار می آید.
منبع: بازار قارچ ایران