صادرات ویژه قارچ دکمه ای درجه یک مشهد

صادرات ویژه و خوب انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای درجه یک مشهد در رونق اقتصادی تولید کنندگان اثر داشته است. به علت استفاده از بذرهای اصلاح شده این محصول مرغوب دارای طعم ممتاز می باشد.

از ویژگی های بسیار بارز کارخانجات تولید قارچ شهر مشهد به خصوص در مورد انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی درجه یک تولید بسیار بالای آن می باشد. در نتیجه این مسئله هر ساله صادرات ویژه و بسیار خوب این محصول مرغوب در رشد رونق اقتصادی تولید کنندگان برتر مشهد اثر بارزی داشته است.

قابل ذکر است که به علت استفاده کارآمد از مرغوب ترین بذر های اصلاح شده و هیبرید قارچ دکمه ای صادراتی مشهد دارای طعم ممتاز و ناب می باشد.