صادرات قارچ دکمه ای سفید تازه

قارچ دکمه ای سفید تازه، از محصولاتی است در سال های اخیر میزان صادرات بالایی داشته و می تواند به یک محصول ثابت صادراتی تبدیل شود.

قارچ دکمه ای سفید محصولی است که امکان صادرات آن در تمام طول سال امکان پذیر است. به همین دلیل اگر تولید و پرورش این قارچ در داخل کشور با مدیریتی کارآمد همراه شود، امکان اینکه صادرات قارچ دکمه ای سفید تازه بصورت ثابت و بدون وقفه انجام پذیرد بسیار زیاد است.

افزایش میزان صادرات قارچ دکمه ای و قارچ صدفی منجر به ترغیب تولید کنندگان به تولید محصولاتی بیشتر با کیفیت بهتر و بالاتر خواهد شد.
شرکت بازار قارچ ایران، یکی از بزرگترین تامین کنندگان قارچ دکمه ای سفید تازه برای صادرات به کشور های مختلف، از تمام عزیزانی که در زمینه ی صادرات این محصول فعالیت دارند، دعوت می نماید جهت تامین محصولات مورد نیاز خود با این شرکت همکاری نمایند.