صادرات قارچ دکمه ای خانگی

آیا می توان با پرورش قارچ دکمه ای خانگی صادرات انجام داد؟ یکی از قارچ‌کاران، معتقد است که دیگر پرورش قارچ در ایران سودزا نیست و در این زمینه می‌گوید: مهم‌ترین دلیلی که باعث شده است، دیگر پرورش قارچ خانگی در ایران سود چندانی نداشته باشد، رکود اقتصادی کشور و جنگ‌های پیش آمده در عراق است.

به این ترتیب که با کاهش چشمگیر صادرات قارچ صدفی به عراق و در نتیجه عرضه محصول بیش از نیاز درون کشور، در سال‌های اخیر موجب افت شدید قیمت قارچ شده است.

درسته که هزینه‌های پرورش قارچ بیش از هر چیزی به مدیریت و نحوه تولید قارچ و البته میزان تولید و کیفیت محصول تولید شده دارد. اما بیشتر باید به تقاضای مردم و کشورهای همسایه توجه کرد که به پرورش قارچ دکمه ای خانگی بپردازیم و آیا سودی دارد یا نه.