صادرات قارچ دکمه ای تازه کرج به اروپا

صادرات انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای تازه شهر کرج به قاره اروپا اخیرا شروع خوبی داشته است. دلیل استقبال از این محصول مرغوب کیفیت و سلامت بسته بندی می باشد.

شهر کرج در سال های اخیرا رونق بسیار خوبی در زمینه تولید انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی تازه در استان البرز ایجاد کرده است. اخیرا صادارت موفق این محصول مرغوب به کشور های مختلف قاره آفریقا شروع بسیار خوبی داشته است.

کیفیت و سلامت بسته بندی منحصر به فرد قارچ دکمه ای ممتاز شهر کرج دلیل اصلی استقبال خوب مردم این قاره می باشد.