صادرات قارچ دکمه ای اصل مشهد در پاکستان

هر ساله صادارت قارچ دکمه ای و قارچ صدفی اصل تولیدی در مشهد به کشور های همسایه ایران در حال انجام است. کشور پاکستان یکی از وارد کنندگان اصلی این محصول پر مصرف از مشهد می باشد.

کیفیت و مرغوبیت قارچ اصل تولید شده در شهر مشهد سبب محبوبیت فراوان آن در بین کشور های همسایه ایران به خصوص همسایه شرقی ایران شده است.

هر ساله صادارت این محصول پر مصرف از شهر مشهد به این کشور ها در حال انجام است. یکی از وارد کنندگان اصلی و عمده قارچ دکمه ای صادارتی شهر مشهد کشور پاکستان می باشد.