صادرات قارچ دکمه ای اصل اردبیل

صادرات خاص و خوب انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای اصل اردبیل به آسیای شرقی رواج گسترده ای دارد. به خصوص هند بیشترین خرید این محصول صادراتی را انجام می دهد.

تولید کنندگان برتر انواع قارج دکمه ای و قارچ صدفی اصل در شهر اربیل به بازار های هدف بزرگ در آسیا همواره توجه بسیار ویژه ای دارند. به طور مرسوم همواره صادرات خاص و بسیار خوب این محصول صادراتی به کشور های مختلف آسیای شرقی رواج گسترده و برتری دارد.

در بین این منطقه کشور پهناور هند بیشترین خرید قارچ دکمه ای صادراتی اردبیل را به خصوص در سال های اخیر انجام می دهد.