صادارت قارچ دکمه ای مرغوب چناران به ترکمنستان

صادارت موفق انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب چناران به کشور ترکمنستان رونق بسیار خوبی دارد. ماندگاری بالای این محصول دلیل اصلی محبوبیت آن به شمار می آید.

شهر چناران در زمینه تولید انواع قارچ مرغوب در سال های اخیر شهرت بسیار زیادی به خود اختصاص داده است.

هر ساله صادارت موفق و عمده انواع قارچ دکمه ای اصل شهر چناران به کشور همسایه ترکمنستان رونق بسیار خوبی دارد. علت محبوبیت این محصول در این کشور ماندگاری بسیار خوب آن می باشد.