صادارت قارچ دکمه ای مرغوب نیشابور به قرقیزستان

صادارت خوب قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای مرغوب شهر نیشابور به کشور های مختلف دنیا رونق خوبی دارد. کشور قرقیزستان یکی از بهترین بازار های هدف برای این محصول خاص می باشد.

نیشابور در طول سال های اخیر موفقیت های بسیار خوبی در زمینه تولید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب و خاص بدست آورده است. صادارت خوب این محصول با ارزش هر ساله از این شهر به کشور های مختلف دنیا دارای رونق اقتصادی بسیار فراوانی می باشد.

به عنوان مثال کشور قرقیزستان یکی از بهترین و مناسب ترین بازار های هدف برای فروش انواع قارچ دکمه ای صادارتی نیشابور به شمار می آید.