صادارت قارچ دکمه ای مرغوب با قیمت مناسب

صادارت گسترده قارچ دکمه ای مرغوب ایران با قیمت مناسب در سال های اخیر رونق خوبی داشته است. این محصول صادارتی برای تولید کنندگان آن سود آوری خوبی به همراه داشته است.
انواع قارچ دکمه ای مرغوب و صادارتی ایران به دلیل رعایت استاندارد های تولید شهرت خوبی در سایر کشور ها داشته است. در سال های اخیر صادارت گسترده این محصول ممتاز با قیمت ارزان و مناسب به کشور های مختلف دنیا رونق اقتصادی بسیار خوبی به همراه داشته است. بر اساس آمار های دولتی تجارت پیاز مرغوب برای تولید کنندگان توانای آن سبب سود آوری بسیار خوبی شده است.
منبع: بازار قارچ ایران