شرکت پرورش قارچ دکمه ای همدان

آیا شهر همدان هم جز شهرهای تولید کننده قارچ دکمه ای و قارچ صدفی می باشد؟ بله یکی از بزرگترین شرکت پرورش قارچ دکمه ای در شهر همدان می باشد که  جز بهترین تولیدکنندگان قارچ دکمه ای در کشور می باشد و با کیفیت ترین قارچ دکمه ای درجه یک را تولید می کند.

هنوز هم به فعالیت خود ادامه داده و توانسته بخش اعظمی از قارچ بورس همدان را تولید و به صورت عمده فله یا بسته بندی به بازار عرضه کند. شرکت پرورش قارچ دکمه ای همدان بخشی از قارچ تولیدی خود را به شهرهای تهران و کرج هم ارسال می کند.