شرکت قارچ دکمه ای سنتی

شرکت قارچ دکمه ای و قارچ صدفی سنتی نیز مانند دیگر شرکت های تولیدی مواد خوراکی در حال فعالیت است. قارچ دکمه ای در سالن های مخصوص تولید قارچ کشت می شوند.

شرکت قارچ دکمه ای سنتی به تولید قارچ دکمه ای مشغول می باشد. قارچ ها به علت نداشتن کلسترول و استرول برای افراد با بیماری قلبی مفید می باشد.

اسید فولیک و ویتامین B12 در قارچ به فراوانی یافت می شود در صورتیکه اکثر سبزیجات فاقد این مواد هستند. قارچ همچنین دارای ویتامین C نیز می باشد.