سود پرورش قارچ دکمه ای در هر کیلو

مساله سودآوری تولید قارچ دکمه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. شاید برای شما که در حال پروراندن ایده تولید قارچ چه در مقیاس های خانگی و چه در مقیاس های بزرگتر هستید میزان سود حاصل از فروش هر کیلو قارچ دکمه ای برایتان مهم باشد.
شاید شما هم با خواندن مطالب در زمینه میزان سوددهی پرورش قارچ صدفی دودل شده باشید که آیا قدم گذاشتن در این راه صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ اما خوب است بدانید که افرادی که وارد این حرفه می شوند پس از یک دوره پرورش قارچ به دو دسته تقسیم می شوند گروه اول کسانی هستند که فقط در ابتدای امر تمام هم و غم خود را بر روی سود پرورش قارچ قرار داده بودند و از پرورش قارچ با کیفیت باز مانده اند اما دسته دوم افرادی هستند که در آغاز تمرکز خود را نه بر روی سود بلکه بر روی پرورش اصولی این محصول قرار دادند و در نهایت به سود مطلوبشان نیز دست پیدا کردند.

وقتی نوشته های مربوط به سودآوری را در صفحات وب می خوانیم شاهد آن هستیم که بهضی بسیار خرسند از شروع این کار هستند و بعضی با شکست مواجه شدند.
قارچ جزء محصولات بسیار حساسی است که با کمی تغییر در نوع کمپوست و خاک و یا تغییر دما به سرعت از خود واکنش نشان می دهد و یا اصلا محصولی به بار نمی دهد یا مقدار محصول پیش بینی شده چه از لحاظ کمی و یا کیفی مطابق پیش بینی های به عمل آمده نمی شود.
نمی توان به دقت گفت که میزان سوددهی هر کیلو قارچ چقدر می باشد چون این میزان برای هر تولیدکننده ای متفاوت و متغیر است اما اپر به طور اصولی و مطلبق موازین علمی و فنی پیش رود حتما می تواند حتی در مقیاس کم نیز سودآوری مطلوبی داشته باشد و از کار خود خرسند شود. اما اگر یک تولیدکننده خوب پیش رود می تواند با تولید مناسب به سوددهی هر یک کیلو قارچ نزدیک بر 2 تا 3 هزار تومان دست پیدا کند.

نظر به اینکه قارچ جزء لاینفک سبد خانوار در خریدهای ماهیانه شان است این محصول طرفداران زیادی در بازار ایران و حتی سایر کشورها دارد و هیچ موقع نباید هراس اشباع شدن این محصول در بازار را به دل خود راه داد. همه چیز بستگی به کیفیت کار پرورش دهنده دارد اگر می بینید که تعدادی از آنها از وضعیت سوددهی و درآمدزایی این محصول راضی نیستند بدانید که در حقیقت بهتر است که عملکرد خودشان را به گونه ای اصلاح کنند تا نتایج آن را ببینند.