ریختن قارچ در فاضلاب منازل!

در این خبر قصد داریم تا مواردی را در رابطه با ریختن قارچ به درون سیستم آب و فاضلاب منازل برای شما بازگو کنیم، در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

در رابطه این موضوع باید خاطر نشان شویم که این اتفاق بسیار نادر بوده و حتی ممکن است که این قارچ خوراکی گیلان به صورت خودرو در آمده باشد.

در رابطه با این خبر باید بازگو کنیم که به درون این سیستمهای فاضلاب مقادیر زیادی از قارچ صدفی کبابی نیز یافت شده است.