رونق تجارت قارچ دکمه ای ممتاز شیراز

رونق خوب تجارت قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای ممتاز شهر شیراز در کلان شهر قم توجه همگان را جلب نموده است. قیمت تمام شده مناسب این محصول درجه یک در این مسئله تاثیر داشته است.
با مدیریت اصولی هزینه های اضافی در شهر شیراز برای تولید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ممتاز همواره قیمت نهایی این محصول ارزان می باشد.

به همین دلیل اصلی رونق خوب و بالای تجارت این محصول درجه یک در کلان شهر های مختلف از جمله قم توجه همگان را به خوبی به خود جلب نموده است. در واقع قیمت تمام شده مناسب و ویژه قارچ دکمه ای درجه یک شیراز در این مسئله تاثیر زیادی داشته است.