خرید قارچ دکمه ای مرغوب همدان در ارومیه

خرید گسترده انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب شهر همدان همواره در کلان شهر ارومیه رونق خوبی دارد. دلیل محبوبیت این محصول صادارتی در تردی و طعم ویژه آن می باشد.

در شهر همدان به دلیل ضدعوفی بستر کشت انواع قارچ مرغوب در سلامت و بهداشت کامل تولید می شود. همواره خرید گسترده این محصول صادارتی در کلان شهر های ایران به خصوص شهر ارومیه رونق اقتصادی خوبی به دنبال دارد.

تردی و طعم و مزه خاص و ویژه قارچ دکمه ای ممتاز همدان دلیل اصلی محوبیت آن در غرب ایران می باشد.