خرید اینترنتی قارچ دکمه ای درجه 2

قارچ های دکمه ای و قارچ صدفی را باید قبل از بسته بندی به دو دسته تقسم کنید قارچ های درجه یک و درجه دو. سپس هرکدام را در بسته های جداگانه قرار داده و به بازار عرضه کنید.

قارچهای بسیار درشت وسفید لوکس را بسته بندی می کنند و مابقی قارچ را به صورت فله بفروش می رسانند. قارچهای دکمه ای که قابلیت بسته بندی شدن ندارند و لکه های قهوه ای رنگ دارند و خاکی و ریز و درشت که همان قارچ دکمه ای درجه 2 هستند را باید آنها را به همراه با قارچهای درجه ۳ به صورت فله ای عرضه کنید.

شرکت ما این امکان را ایجاد کرده است که بتوانید قارچ دکمه ای درجه 2 را هم به صورت اینترنتی خریداری کنید.