تولید برتر قارچ دکمه ای اعلی اصفهان

تولید برتر و ویژه انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای اعلی اصفهان به دلیل استفاده از بهترین بذر های اصلاح شده می باشد. همچنین استفاده از بستر های مناسب نیز در این آمار موفق اثر داشته است.

تولید کنندگان موفق انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی اعلی در شهر اصفهان توانسته است با علم روز دنیا و امکانات مناسب پیشرفت های بسیار خوبی بدست بیاورند.

به اعتقاد محققان تولید برتر و بسیار ویژه این محصول صادراتی به دلیل استفاده اصولی از بهترین بذر های اصلاح شده و هیبرید می باشد. همچنین استفاده از بستر های مناسب کشت نیز در این آمار خاص و موفق اثر بسیار بارزی داشته است.