تولیدی قارچ دکمه ای طلایی

لازم به ذکر است بدانید یکی از خواصی که قارچ‌های دکمه ای طلایی دارند  پروتئین است اما نه به اندازه گوشت‌ها. هر ۱۰۰ گرم قارچ حدود سه گرم پروتئین دارد اما پروتئین موجود در ۱۰۰ گرم گوشت قرمز یا مرغ حدود ۲۰ تا ۳۰ گرم است.

همین مقدار ماهی ۱۵ تا ۲۰ گرم پروتئین دارد، با این وجود قارچ صدفی از لحاظ داشتن پروتئین گیاهی در سطح خوبی است، به همین دلیل به گیاه خواران توصیه می‌شود برای جبران کمبود پروتئین بدن‌شان در کنار سویا یا سایر منابع پروتئین گیاهی حتما از قارچ‌ها کمک بگیرند.

شرکت تولیدی قارچ دکمه ای طلایی روزانه  مقادیر بالایی قارچ دکمه ای طلایی تولید می کند.