توزیع ویژه قارچ دکمه ای ناب کرج

توزیع ویژه و خوب انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای ناب به کشور های همجوار به خصوص ازبکستان رونق دارد. مردم این کشور ها به کیفیت بسته بندی این محصول ممتاز توجه خاص دارند.

در شهر کرج برای جلب نظر مشتری های خارجی در مورد انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ناب به اهمیت عملیات پس از برداشت بسیار واقف هستند. هر ساله توزیع ویژه و بسیار خوب این محصول ممتاز به بسیاری از کشور های همجوار ایران به خصوص کشور ازبکستان رونق تجاری فراوانی دارد.

تحقیقات نشان داده است که مردم مصرف کننده این کشور ها به کیفیت ویژه بسته بندی قارچ دکمه ای ممتاز کرج توجه خاص و زیادی دارند.